VIII. Reklamacje  

  1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Klient do 14 dni od daty dostawy, jeśli towar nie jest otwarty, może złożyć reklamacje, co do dostarczonego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
  2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.  
  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:  
  • ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  • dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;  
  1. Zwrot Towarów następuje na koszt Zamawiającego.  
  2. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego reklamacji ma obowiązek ją rozpatrzyć. A w przypadku jej uwzględnienia zwrócić stosownie środki wpłacone na poczet reklamowanego zamówienia.  
  3. Przed reklamacją, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.